Slide #1

Welkom

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. In Almere wordt dit ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Almere.
 

Nieuws

‘De helikopter van Victor’. Een boek over palliatieve zorg binnen de ggz.

Wat hebben Bert, Daan, Emmy, Gerdien, Frija, Koen, Leo, Liesbeth, Maja, Nol, Pieter, Victor, Vincent en Willem met elkaar gemeen? Zij kampten met een ernstig psychiatrische aandoening in combinatie met een ongeneeslijke...Lees verder


10 jaar Pal voor u

Pal voor u-magazine geeft voorlichting over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. Het magazine bestaat 10 jaar en viert dat met een vernieuwd uiterlijk en formaat. Wat palliatieve zorg voor je kan...Lees verder


Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Het NIK is er voor ouder(s) van een kind met een ernstige aandoening en intensieve zorgbehoefte. NIK Noord-Holland & Flevoland is een samenwerkingsverband van hulpverleners uit verschillende organisaties en disciplines,...Lees verder


Contact

Bea Dame
Netwerkcoördinator

PA ELAA
Hoogte Kadijk 143C
1018 BH Amsterdam
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594