Slide #1

Welkom

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. In Almere wordt dit ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Almere.
 

Nieuws

VPTZ Nederland maakt een animatie over ‘Samen van betekenis in de laatste levensfase’

Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en...Lees verder


Regeling subsidie geestelijke verzorging

Medio januari kwam de extra regeling subsidie geestelijke verzorging uit. In het regeerakkoord-2018 is de afspraak én budget opgenomen om het inzetten van geestelijke verzorging in de eerstelijn te versterken. Een VWS-plan van...Lees verder


Advies Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Tijdens een slotbijeenkomst op 17 januari presenteerde de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg zijn advies. Het beschrijft waar de netwerken palliatieve zorg de komende jaren naartoe kunnen werken: netwerken palliatieve zorg...Lees verder


Contact

Bea Dame
Netwerkcoördinator


PA RosAlmere
Wisselweg 33 
1314 CB Almere
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594

Facebookpagina